ติดต่อเรา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4374-3143-4 โทรสาร 0-4372-1764

E-Mail : Journaladed@msu.ac.th

หรือ Contact Form

นักวิจัยสามารถส่งเอกสารทางแบบฟอร์มนี้ได้

*(denotes required field)

Acceptable file types: docx,doc,pdf.
Maximum file size: 2mb.